تابيتاكي ترياكي - الجهراء

تابيتاكي ترياكي - الجهراء

أسيوي وسوشي وياباني

لو مين دجاج ترياكي

دجاج ترياكي مشوي ونودلز لو مين ومشكل سمسم وجزر وبصل أخضر

لو مين  دجاج ترياكي