Taste & Event

Taste & Event

Arabic & International Dishes

Shirazi Rice

Serves 4-6 persons

Shirazi Rice