Freez

Freez

Mojitos, Milkshakes, Crepes

Pancake & Mojito for 20 Persons

Strawberry, vimto mojito, nutella pancake & more

Pancake & Mojito for 20 Persons