Chai And Co

Chai And Co

Karak, Smoothie, Paratha

Karak & Smoothie Station

Masala & saffron karak with smoothie for 20 persons

Karak & Smoothie Station